Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2013

trytoforget
Jedyną czystą rzeczą w moim życiu, jest wódka w kieliszku.

July 25 2013

trytoforget
To nie jest bałagan! To twórczy chaos!
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Sponsored post
feedback2020-admin
trytoforget
Niektóre rozdziały trzeba zamknąć. Tak po prostu. Bo nadszedł czas.

Reposted frombanshe banshe
9834 1a2c

Favorite Generation 1 Character - Chris Miles

…"Hey, do you… do you wanna hear about the best day of my life?"

Reposted fromRaescp Raescp
8854 d17d

nialas:

Hello. You’re perfection.

Agreed

Reposted fromilacktact ilacktact
trytoforget
7808 cb0e
Reposted fromblueinsane blueinsane
trytoforget
8247 0ba6
Reposted fromzacho zacho
trytoforget
8840 3049
Reposted fromcapibara capibara
9306 8c7d
Reposted frommarraphy marraphy
trytoforget
Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frommarysia marysia
trytoforget
Spójrz na siebie. Jesteś młody. I jesteś przerażony. Dlaczego jesteś przerażony? Przestań być sparaliżowany. Przestań połykać swoje słowa. Przestań dbać o to, co inni ludzie pomyślą. Ubieraj, co chcesz. Mów, co chcesz. Słuchaj muzyki, której chcesz słuchać. Odtwarzaj ją kurewsko głośno i tańcz do niej. Idź na spacer o północy i zapomnij, że następnego dnia masz lekcje. Przestań czekać na piątek. Żyj teraz. Podejmuj ryzyko. Wyjawiaj sekrety. Życie jest Twoje.
— znalezione, motywujące
Reposted fromnearu nearu

July 24 2013

trytoforgetReposted frommayamar mayamar viabe-beautiful be-beautiful
trytoforget
kochałem ją nawet wtedy, gdy jej nienawidziłem
— kocha, lubi, szanuje

April 06 2013

trytoforget
5065 799d
Reposted fromlike-you like-you viaMagya Magya
trytoforget
0515 b699
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viaMagya Magya
trytoforget
1612 3d39
Reposted fromhaveadrian haveadrian viaMagya Magya
trytoforget
2841 fbb7
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viaMagya Magya

April 05 2013

trytoforget
3558 f8eb
Reposted byMopsmausleftandrightbe-beautiful
trytoforget
6921 3b0c
skin.
Reposted frombe-beautiful be-beautiful
trytoforget
7028 197a
perfect.
Reposted frombe-beautiful be-beautiful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...